Raport na temat zapasów i zamówień w przemyśle

Maj 4, 2015 w Makroekonomia by editors

Raport na temat zapasów i zamówień w przemyśle (ang. Factory Orders Report)  wykorzystuje z jednej strony wydawane tydzień wcześniej informacje o zleceniach dóbr trwałych, a z drugiej strony wyłaniają się w nim nowe informacje dotyczące dóbr nietrwałego użytku takich jak np.: ubranie czy żywność.

Zamówienia i zapasy w przemyśle

Cennymi zasobami dla firm z sektora przemysłowego są zamówienia będące w trakcie realizacji oraz nagromadzone zapasy. Bardzo istotne jest zachowanie równowagi pomiędzy tymi czynnikami.

Indeks ma na celu odbijać sytuacje pełnego sektora produkcyjnego gospodarki, przedstawiając dane m.in. o nowych zleceniach, zapasach i niewypełnionych zamówieniach. Informacje w podsumowaniu ukazywane są zarówno w cenach bieżących jak także w postaci zmiany procentowej miesiąc do miesiąca (m/m) lub rok do roku (r/r).

Z punktu widzenia uczestników rynków finansowych publikacja na temat zapasów i zamówień nie ma kluczowego znaczenia, głównie dlatego, że blisko jedna druga treści ukazujących się w sprawozdaniu jest już tydzień wcześniej znana. Jakkolwiek, dane na temat poziomu zapasów i zamówień przemysłowych okazują się przydatne przy prognozowaniu przyszłych poziomów produkcji przemysłowej.

Badanie poziomu zapasów i produkcji przemysłowej w cenach aktualnych sprawia, że ani inflacja, ani zmiany cen realnych nie są uwzględniane. Na przykład spadek cen benzyny będzie dla przedsiębiorstw posiadających benzynę w zapasach oznaczać bezpośredni spadek wartości zapasów w raporcie o zamówieniach i zapasach w przemyśle.