Wskaźniki makro – okresy

Styczeń 9, 2015 w Makroekonomia by editors

Indeksy emitowane przez organy i ich oddziały statystyczne opatrzone są notatkami MoM, QoQ i YoY lub również w spolszczeniu m/m, k/k a także r/r. Czym są te sygnatury? Jak powinno się odczytywać omawiany indeks opublikowany w kalendarium makroekonomicznym? Rozwiązania na niniejsze zagadnienie zapewni poniższy tekst. Dzięki tej wiedzy, przedsiębiorcy szacują jak znaczący jest wpływ (ang. Impact) konkretnego wskaźnika na rynek kraju w pewnej perspektywie czasowej. To znaczy z jaką wymową dane opracowanie zaważy na wartość waluty oraz długu.
Miesiąc do Miesiąca, m/m (ang. Month-over-Month, MoM) czyli zmiany wielkości poziomu omawianego indeksu są przedstawione w korelacji do wcześniejszego miesiąca. Dane analizowane w stosunku Month-over-Month wydają się być bardziej zmienne i reaktywne, gdyż są one bardziej podatne na zajścia. Takimi jednorazowymi sygnałami przekształcającymi wizerunek rynku mogą być przykładowo: załamanie na giełdzie lub wypadki i klęski żywiołowe. Pomimo iż przytoczone zdarzenia należą do dość spektakularnych do niniejszej grupy powinno się uwzględnić wydarzenia powodujące mniejsze zawirowania, takie jak: sezonowe zmiany, miesiące z mniejszą lub wyższą liczbą dni roboczych, sezon wakacyjny, świąteczny, itp.
Przykładowo: w marcu w kalendarium odnajdziemy przemianę wynikającą z konfrontacji przeciętnej wartości z miesiąca stycznia do przeciętnej stawki z miesiąca lutego danego indeksu (np. PMI, CPI itd.).
Wskaźniki publikowane z adnotacją Kwartał do Kwartału, k/k (ang. Quarter-over-Quarter, QoQ) przedstawiają dane przeliczane na bazie zmiany odnośnie do poprzedzającego kwartału rozrachunkowego. Skutkiem tego tworzą się zestawienia dalszych kwartałów, jak też np. pierwszy do drugiego (Q1/Q2). Ogromna ilość wskaźników ukazuje się w tym systemie i są poczytywane za jedne z ważniejszych. Przykładem może tu być PKB. Indeksy te są uznawane za mniej czułe na krótkotrwałe wahania w porównaniu ze wskaźnikami zestawiającymi kolejne miesiące, mimo tego trwają jednak bardziej dynamiczne niż wskaźniki zestawiające następujące po sobie lata. System trymestralny jest wrażliwy na przemiany połączone z zakończeniem i rozpoczęciem roku. Wartość ma tutaj i rok kalendarzowy oraz finansowy: martwy czas na starcie wynikający z poziomu planowania oraz relaksu kontra dynamiczne ożywienie na zakończenie następujące z powiększonych przychodów na święta oraz zamykania budżetów.
W praktyce wygląda to następująco: w kwietniu lub maju w kalendarium znajdzie się informacja na temat doniosłości zmiany doniosłości średniej między ostatnim kwartałem zeszłego roku (Q4) i pierwszym kwartałem bieżącego okresu rozliczeniowego (Q1)
Indeksy Rok do Roku, r/r (ang. Year-over-Year, YoY) prezentują przemiany w stawkach danych rocznych. Zatem wskazywana jest różnica pomiędzy średnią z roku wcześniejszego w zestawieniu do średniej z roku obecnego. Dlatego że zebrane do badania dane są obszerniejsze w porównaniu do wcześniej wspomnianych odmian, pozwalają na lepsze analizy nurtów długoterminowych konkretnego indeksu. Taka kategoria dotyczy zwykle najistotniejszych wskaźników, takich jak przykładowo: CPI, HPI, RPI oraz handel detaliczny.

kalendarium

W kalendarzu makroekonomicznym – kalendarium makro – inwestorzy odnajdują wszystkie istotne dla światowej makroekonomii wskaźniki.

Podsumowując powinno się w takim razie zwrócić baczna uwagę z którą z wersji indeksu mamy do czynienia. Zależnie od tego który period zostaje zestawiony tendencje mogą się od siebie dość różnić. Przykładowy spadek w styczniu o 0.1 p. wskaźnika miesięcznego może nie mieć znaczenia w porównaniu z zauważonym wzrostem o 2 p. indeksu badanym z dwunastomiesięczną częstotliwością, którego okres kończy się w tym samym czasie – czyli styczniu pewnego roku.
Powinno się podkreślić uprzednio wspomniane opóźnienie w publikacji wskaźników. W kalendarium emisja danego wskaźnika dokona się w chwili opublikowania rezultatów raportu do oficjalnej wiadomości. Analiza kwestionariuszy a także rżnych indeksów potrzebnych do podania rzetelnego rezultatu zajmuje kilkanaście dni a niekiedy parę tygodni. Mimo że będzie on odnosił się do minionego okresu to sama jego publikacja wpłynie na obecnych notowaniach i jest sugestią powiadamiającą przedsiębiorców o chwilowych wahaniach. Są to impulsy które należy uważnie śledzić i natychmiastowo wykorzystywać podczas tworzenia koncepcji inwestycyjnej.