Non-Farm Payrolls

Październik 5, 2013 w Makroekonomia

Raport o zatrudnieniu w sektorze pozarolniczym (ang. Non-Farm Payrolls, NFP) formułowany jest w oparciu o dane uzyskane na bazie sondażu przedsiębiorstw. Indeks ten ukazuje właściwie koniunkturę na rynku pracy oraz w całej gospodarce. W sprawozdaniu pojawia się ilość pracujących w sektorze pozarolniczym z pewnymi ograniczeniami. Indeks wlicza orientacyjnie 80% firm, pomijając dane o zatrudnieniu w służbie cywilnej, pracownikach pracujących w rolnictwie czy informacje o samozatrudnieniu.

Wskaźnik zatrudnienie w sektorze pozarolniczym potocznie zwany payrols przedstawia kluczowy rządowy raport, określający sytuację rynku pracy z poprzedzającego miesiąca. Przy wydawaniu danych o non-farm payrolls pojawią się dane takie jak średnia godzinowa pensja (ang. Average Hourly Earnings), przeciętny tygodniowy czas pracy (ang. Average Weekly Hours) i stopa bezrobocia (ang. Unemployment Rate), która posiada niskie znaczenie. Należy równocześnie zaznaczyć iż sam wskaźnik stopa bezrobocia jest wieloaspektowy i w przypadku USA występuje sześć jego odmian, uznawana za oficjalną jest ”U3” brana pod uwagę przy tworzeniu raportu o ilości wniosków o zasiłki dla bezrobotnych (ang. Jobless Claims Report).

Najważniejszą informacją zamieszczoną w publikacji danych w kalendarium dotyczącą zatrudnienia w dziale pozarolniczym jest ilość nowych miejsc pracy. Istotne dysproporcja ilości nowych miejsc pracy odnośnie przeiwdywań będą miały wielki wpływ na przebieg zdarzeń na rynkach finansowych.

NFP

Zmiana ilości miejsc pracy jest jednym z lepszych sygnałów dla inwestorów

 

Do publikacji w kalendarium makro non-farm payrolls dochodzi w każdy pierwszy piątek miesiąca o godzinie 14.30. Generalnie średni miesięczny wzrost miejsc pracy o minimum 150 000 w czasie dwóch kwartałów poczytuje się za oznakę poruszenia gospodarczego.

Zatrudnienie w sektorze pozarolniczym ma także istotny wpływ na politykę pieniężną prowadzoną przez Rezerwę Federalną (ang. Federal Reserve, FED). Publikacja danych nieraz zradza gwałtowne reakcje ze strony rynków w sytuacji pojawienia się pokaźnej dysproporcji w stosunku do przypuszczeń.