Consumer Credit Report

Maj 3, 2014 w Makroekonomia

Raport o kredytach konsumenckich (ang. Consumer Credit Report) jest pismem rozpowszechnianym przez kierownictwo Rezerwy Federalnej, w którym prezentowane są przewidywania odnoszące się do w głównej mierze wielkości niespłaconych kredytów i pożyczek konsumenckich. W relacji nie bierze się pod uwagę informacji dotyczących kredytów zabezpieczonych hipotekami.

W dokumencie występują dwie naczelne grupy kredytów: kredyty odnawialne i nieodnawialne. Informacje odnoszące się do kredytów są kompletowane poprzez ankietę zwykle między banków komercyjnych, firm finansowych i sieci detalicznych. Dodatkowo odnajdziemy również informacje dotyczące oprocentowania najrozmaitszych grup kredytów (np. kredyty na dobra trwałe takie jak samochody, karty kredytowe itd.).

Fakty na temat kredytów konsumenckich stają się bardzo pomocne przy przewidywaniu późniejszych faz konsumpcji oraz sprzedaży detalicznej. Podsumowanie o kredytach konsumenckich może także stać się pożyteczny przy przewidywaniu cyklu koniunkturalnego, albowiem typowo nabywcy podwyższają stopień zobowiązań w czasie kiedy pozwolą im na to większe wpływy. Dlatego informacje o kredytach konsumenckich da się użyć przy określaniu momentów aktywizacji w gospodarce. Oprócz tego poziomy oprocentowania kredytów idealnie odkrywają jakim sposobem przekształcenia rynkowych stóp procentowych przekładają się na oprocentowanie kredytów konsumenckich.

Raport dotyczący kredytów konsumenckich będzie generował niewielki wpływ na rynki, lecz w połączeniu z danymi dotyczącymi dochodów konsumentów i stóp procentowych dokument ten może okazać się użyteczny dla wszelkiego rodzaju inwestorów.

Kredyt konsumencki

Większość konsumentów podejmuje decyzję o kredycie dokonując kalkulacji swoich przychodów

WIBOR

Październik 13, 2013 w Forex, Giełda, Makroekonomia

WIBOR, (ang. Warsaw Interbank Offer Rate) oznacza wzorcową wysokość oprocentowania kredytów na polskim rynku międzybankowym w przeciwieństwie do mięzynarodowego LIBOR`u (ang. London Interbank Offered Rate). W inny sposób można powiedzieć, że Warsaw Interbank Offer Rate jest po prostu stopą procentową, po której banki wzajemnie udzielają sobie pożyczek.

Stopa ta jest ustalana codziennie o godzinie 11:00 (CET, GMT +1, UTC+01:00) jako średnia arytmetyczna wysokości stóp oprocentowania działających w największych polskich bankach, które są uczestnikami panelu Warsaw Interbank Offer Rate. Obliczając średnią, nie uwzględnia się wartości skrajnych. Pełny przebieg kalkulacji WIBOR`u zwany jest fixingiem WIBOR.

Regulamin Fixingu stawek referencyjnych Warsaw Interbank Offer Rate szczegółowo określa zasady fixingu. Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI Polska, dawniej znane jako Forex Polska, jest inicjatorem tego cyklu. Od 14. lipca 2014 r. stopę referencyjną określa się w oparciu o stopy procentowe 13 polskich banków, to jest:
Bank BPH S. A., Bank Gospodarki Żywnościowej S. A., Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Handlowy w Warszawie S. A., Bank Millennium S.A., Bank Polska Kasa Opieki S. A., Bank Zachodni WBK S. A., Getin Noble Bank S. A., ING Bank Śląski S. A., mBank S. A., Powszechna Kasa Oszczędności – Bank Polski S. A., Raiffeisen Bank Polska S. A. i Societe Generale S. A. Oddział w Polsce.

WIBOR

Wartość WIBOR ustalana jest przez 13 banków, w tym BGK – jedyny w Polsce bank państwowy

Warsaw Interbank Offer Rate jako stopa procentowa konstruowana jest do udzielania następujących kredytów na rynku międzybankowym:
– ON (ang. overnight) – kredyt jednodniowym który rozpoczyna się w dzień zawarcia kontraktu,
– TN (ang. tomorrow/next) – kredyt jednodniowy, który wzdraża się od dnia następnego po dniu zwarcia transakcji,
– SW (ang. spot week) – kredyt na tygodniowy okres czasu,
– 2W – 2 tygodnie
– 1M – 1 miesiąc
– 3M – 3 miesiące
– 6M – 6 miesięcy
– 9M – 9 miesięcy
– 1Y – 1 rok.

Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI Polska nominuje też Radę ds. Stawek Referencyjnych WIBID i Warsaw Interbank Offer Rate, która stawia sobie za cel m.in. nadzorowanie cyklu Fixingu. W skład Rady wchodzi 8 ekspertów, odznaczających się wykształceniem z zakresu funkcjonowania rynku finansowego w Polsce. Działacze Rady piastują swoje stanowiska przez period dwóch lat.