Industrial Production

Listopad 13, 2014 w Makroekonomia

Wskaźnik produkcja przemysłowa (ang. Industrial Production) obejmuje informacje na temat ilości dóbr przemysłowych wytworzonych przez kopalnie i fabryki. Do zestawienia zalicza się również branżę wydawniczą. Informacje o produkcji przemysłowej stosuje się wspólnie z orientacyjnymi danymi dotyczącymi indeksu produktywności do obliczenia najróżniejszych wskaźników ukazujących eksploatację sił produkcyjnych przemysłu.

produkcja przemysłowa

Indeks ten w dużym stopniu wpływa na rynek w zależności od jego kondycji.

Raport pokazuje procentowe zmiany indeksu Industrial Production rok do roku (r/r, y/y) i miesiąc do miesiąca (m/m, MoM). Dane dotyczące produkcji przemysłowej odzwierciedlają aktualny stan koniunktury w gospodarce. Dzieje się tak dlatego,gdyż przemiany poziomu produkcji są zsynchronizowane z przemianami Produktu Krajowego Brutto (ang. GDP).

Informacje na temat Industrial Production dostarczają istotnych informacji na temat przebiegu cyklu koniunkturalnego. Publikacje dotyczące wskaźnika produkcja przemysłowa pociągają za sobą często pierwsze symptomy wieszczące o zwyżce inflacji. Wzrost produkcji przemysłowej objawia się przez malejące rezerwy surowców, co prowadzi do podwyżek ich wartości, który owocuje podwyżką cen dla konsumentów.

Oprócz tego znacząca zmienność w stopniu produkcji przemysłowej ujawnia się w chwilach zarówno intensywnego rozwoju oraz obniżenia wartości aktywności gospodarczej. Indeks produkcja przemysłowa jest, analogicznie jak większa część danych istotnych dla rynków finansowych, badana odnośnie oczekiwań.

Na przykład znacznie powiększony poziom przewidywanej wartości, pojawiający się w kalendarium makroekonomicznym, może oznaczać zwiększenie tego wskaźnika w momentach bardzo korzystnej koniunktury w gospodarce, zwykle potęguje lęki odnoszące się do rosnącej inflacji. W okresach stagnacji z kolei lepsze niż spodziewano się wartości przysłużą się do poprawy morale na rynkach przez wzgląd na tłumaczenie formowania się takich danych jako objawy ożywienia na giełdzie.

Gross Domestic Product

Czerwiec 6, 2014 w Makroekonomia

Produkt Krajowy Brutto (ang. Gross Domestic Product, GDP) należy do najistotniejszych wyznaczników przedstawiających aktywność rynkową. Produkt Krajowy Brutto stanowi sumę wszystkich dóbr i usług wytworzonych przez gospodarkę danego kraju, w tym wielkość zużycia, zamówień publicznych, inwestycji i bilansu handlu międzynarodowego.

Zmiana poziomu Produktu Krajowego Brutto w przedstawieniu procentowym jest podstawowym miernikiem rozrostu gospodarczego. PKB zwykle jest wyliczany w ujęciu trymestralnym albo jednorocznym. Raport dotyczące Produktu Krajowego Brutto jest niezwykle obszernym i wyczerpującym dokumentem, w którym użyte są informacje na temat wielu uprzednio zobrazowanych wskaźników takich jak na przykład handel detaliczny, eksport, import, stopa bezrobocia, sprzedana produkcja przemysłowa oraz usługi itp.

Produkt Krajowy Brutto należy do najważniejszych wyznaczników, które pozwalają na rozeznanie się w jakim stanie znajduje się gospodarka globalna oraz lokalna obecnie i jakie są jej perspektywy na przyszłość.

Publikacja tego wskaźnika przez agendy statystyczne za każdym razem wzbudza zainteresowanie wszystkich uczestników rynków pieniężnych. Wyniki w dużym stopniu przewyższające przypuszczenia mogą sygnalizować na przykład większą możliwość podniesienia stóp procentowych przez banki centralne, tymczasem gorsze od rokowań dane na temat wzrostu gospodarczego mogą powodować rozluźnienie polityki kapitałowej.

Trzeba jednak uwzględnić fakt, że sprawozdania na temat wzrostu gospodarczego dotyczą stosunkowo już dalekiej przeszłości w chwili publikacji. Sprawozdania dotyczące trymestralnego zmian Produktu Krajowego Brutto są publikowane najczęściej pod koniec kolejnego kwartału, co ogranicza wpływ publikacji tych danych na rynki.

Warto również zaznaczyć iż od dłuższego czasu czołówka państw posiadających największe PKB pozostaje niezmieniona, są to: Unia Europejska, Stany Zjednoczone, Chiny oraz Japonia. Więcej informacji na ten temat można odnaleźć tutaj.

PKB

PKB prezentuje zagregowaną wartość dóbr i usług wytworzonych na terenie danego kraju, co oznacza że nie ma znaczenia własność przedsiębiorstw, pochodzenie kapitału itp.

Existing Home Sales

Styczeń 22, 2014 w Makroekonomia

Raport o sprzedaży domów na rynku wtórnym (eng. Existing Home Sales) zawiera dane na temat statystycznych cen sprzedaży pogrupowanych lokalnie. W sprawozdaniu pojawiają się informacje dotyczące zakończonych transakcji na rynku nieruchomości. Rozróżnienie takie jest znaczące ze względu na to, że sprzedaż domu w zależności od kraju trwa od 2 do 10 miesięcy. Dlatego informacje o sprzedaży pojawiające się w czasie publikacji mogą dotyczyć sprzedaży zapoczątkowanych nawet dwa miesiące przedtem.

W samym raporcie najważniejsza jest całkowita liczba sprzedanych, istniejących domów oraz mediana cen sprzedaży. W raporcie o sprzedaży domów i mieszkań na rynku wtórnym znajdziemy zarówno surowe dane jak i przedstawione bez wahań okresowych. Dane prezentowane są w taki sposób ze względu na duży wpływ pogody na sezonowe zmiany na rynku wynikające z przeprowadzek.

Sprawozdanie z sprzedaży budynków mieszkalnych na rynku wtórnym dostarcza ważnych informacji o sumie popytu w sektorze. Sprzedaż domów i mieszkań na rynku wtórnym zazwyczaj intensywnie wzrasta w okresach wychodzenia z stagnacji i zaczynającego się pobudzenia gospodarczego. Rosnącej sprzedaży nieruchomości zazwyczaj będzie towarzyszyć większa ilość udzielanych pożyczek hipotecznych oraz wyższy poziom sprzedaży detalicznej. Sprzedaż domów i mieszkań na rynku wtórnym stanowi zdecydowaną większość obrotów na rynku własności ziemskich.

Fakt ten oraz niezwykle duży wpływ stanu sektora własności ziemskich na perspektywy całej gospodarki, zwłaszcza w ostatnim czasie powoduje, że raport o sprzedaży budynków mieszkalnych na rynku wtórnym należy do zbioru danych, których publikacje przyciągają uwagę wszystkich uczestników rynku.

HPI

Wtórny rynek mieszkaniowy bardzo dynamicznie reaguje na zmiany w gospodarce i pogodzie