Beige Book

Marzec 11, 2014 w Makroekonomia

Beżowa księga (ang. Beige Book, Summary of Commentary on Current Economic Conditions) jest publikowana od 1983 roku, jako przegląd komentarzy Rezerwy Federalnej (ang. Federal Reserve, FED), odnoszących się do obecnej sytuacji ekonomicznej USA. Obecnie do wydawnictwa dochodzi osiem razy w roku, przed każdym ze zgromadzeń Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (ang. Federal Open Market Committee, FOMC). Raport, którego tytuł wywodzi się z koloru okładki, ma kompletnie inny rodzaj niż większość pism ekonomicznych.

W raporcie znajdziemy głównie komentarz dotyczący sytuacji gospodarczej w poszczególnych terytoriach, ukazany w 12 częściach tego raportu, oraz ogólną analizę sytuacji rynkowej całego kraju w ostatniej 13 części. Dzięki beżowej księdze inwestorzy stają przed jedną z niewielu szans wywnioskowania jakie konkluzje amerykański bank centralny wyciąga z publikacji dotychczasowych danych na temat gospodarki. Debata na podstawie której powstaje podsumowanie dotyczy przede wszystkim rynku pracy, płac i presji cenowej, handlu detalicznego, działalności e-commerce i produkcji fabrycznej.

Beige Book

Beżowa księga – inwestorzy poszukują w niej odpowiedzi na pytania dotyczące przyszłości największej gospodarki świata

 

Dla biznesmenów najbardziej ciekawe zwykle są rokowania dotyczące sytuacji rynkowej w przyszłości, tworzone w oparciu o interpretację uprzednio opublikowanych wskaźników rynkowych. Na podstawie analizy beżowej księgi inwestorzy starają się zdiagnozować czy rezerwa federalna boi się wzrostu cen, czy może stwierdzi, iż rynkowi potrzebne są postanowienia stymulujące wzrost rynkowy. Oczywiście takie informacje nie są nigdy podawane otwarcie, dlatego aby móc wyciągać wnioski niezbędna jest znajomość specyficznego języka jakim posługuje się FED. Na pewno w beżowej księdze nie pojawią się żadne komunikaty na temat prowadzenia polityki pieniężnej. Można natomiast spodziewać się mniej bezpośrednich cennych wskazówek działań FED przyszłości.

Bardzo rzadko FED może dokonywać nieplanowanej publikacji beżowej księgi w chwilach gdy na rynkach kapitałowych panuje szczególny stopień niebezpieczeństwa, jak to miało miejsce po zamachach 11 września 2001 roku. Podsumowując beżowa księga nie jest sprawozdaniem, który jest w stanie wstrząsnąć rynkiem, ale może dawać wgląd w jaki sposób FED podejdzie do przyszłych ustaleń w zakresie polityki finansowej.

Więcej na ten temat:

http://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/beigebook/