Retail Sales Report

Listopad 3, 2014 w Makroekonomia by editors

Indeks sprzedaż detaliczna (ang. Retail Sales Report) demonstruje wartość dóbr i usług finalnych kupionych przez konsumentów u różnych dystrybutorów; od międzynarodowych sieci detalicznych typu WalMart, Metro AG, Carrefour, Costco, Tesco po prywatne, lokalne sklepiki.

Ukazujące się każdego miesiąca informacje o sprzedaży detalicznej najprecyzyjniej w przypadku gospodarki amerykańskiej eksponują ilość wydatków prywatnych amerykanów, biorąc pod uwagę praktycznie wszelkie ponoszone przez nich wydatki: od bieżącej konsumpcji FMCG do dóbr trwałych. Indeks jest publikowany zarówno w formie wskaźnika kompletnego jak i bazowego, który nie dotyczy sprzedaży pojazdów czterokołowych. Poziom sprzedaży detalicznej należy do wskaźników ukazujących aktualną sytuacje rynkową.

sprzedaż detaliczna

Wartość wskaźnika sprzedaży detalicznej zapowiada zmiany zachodzące w wyniku sytuacji rynkowej.

Pojawienie się w kalendarium makroekonomicznym wartości wskaźnika sprzedaż detaliczna mogą przyczyniać się do ponad przeciętnej nierówności głównie na rynkach akcyjnych.

Jako, że informacje na temat sprzedaży detalicznej są pomocne przy przewidywaniu podwyższonej presji inflacyjnej, raport można wykorzystać wraz z innymi informacjami do zdeterminowania prawdopodobieństwa zwiększenia bądź zmniejszenia stóp procentowych. Przykładowo niespodziewany znaczący wzrost sprzedaży detalicznej w fazie rozszerzania się gospodarki może skłonić Fed (ang. Federal Reserve, FED) do podniesienia stóp procentowych w celu ograniczenia w ten sposób inflacji.

Wysokość sprzedaży detalicznej jest uzależniona w dużym stopniu od zmiennych bodźców tymczasowych takich jak np. warunki pogodowe, nastroje i zaufanie konsumentów. Sprzedaż detaliczna podobnie jak niemal wszystkie dane makroekonomiczne opiniuje się w nawiązaniu do oczekiwań. Niższa sprzedaż detaliczna wskazuje na prawdopodobieństwo nastania recesji. Jednak zwiększony poziom wskaźnika Retail Sales, przekraczający w dużym stopniu przypuszczenia interpretowany jest zazwyczaj jako oznaka podnoszącej się presji inflacyjnej.