Purchasing Managers Index

Grudzień 1, 2014 w Makroekonomia by editors

Indeks PMI (ang. Purchasing Managers Index) – jest wskaźnikiem udostępnianym co miesiąc, prezentującym fluktuacje w sektorze produkcyjnym. Na wskaźnik aktywności finansowej składa się 5 subwskaźników, które są sporządzane na podstawie analizy rynku obejmujących niemal czterystu menedżerów działów zaopatrzenia z całego kraju.

Kierownik zaopatrzenia

Kierownik zaopatrzenia odgrywa znaczącą rolę zarówno w kosztach produkcji czy sprzedaży oraz w zachowaniu płynności finansowej firmy.

Menedżerowie udzielają odpowiedzi na pytania odnoszące się do ich specjalności osądzając ją pod kątem nowych zamówień, poziomu wytwórczości, dostaw zapasów jak również poziomu zatrudnienia w kategoriach lepsze – gorsze lub identyczne. Na wyrażaną w procentach wartość wskaźnika aktywności finansowej składa się suma procentowego udziału osób, które nakreśliły sytuację w branży jako lepszą i połowy procentowego udziału osób, które odnotowały, że sytuacja w sektorze się nie zmienia. Przykładowo wskaźnik aktywności finansowej na poziomie 50 oznacza, że taka sama ilość respondentów wskazuje na polepszenie i na regres warunków w branży.

Indeks PMI – zwany aktywności finansowej -obrazuje z wyprzedzeniem sytuację nie tylko w branży wytwórczej, lecz także w całej gospodarce. Dział produkcyjny nie stanowi co prawda czynnika rozstrzygającego w temacie wielkości Produktu Krajowego Brutto, jednak bardzo celnie pokazuje chwile aktywizacji oraz załamania gospodarki związane z cyklami koniunkturalnymi.

Głównym punktem odniesienia jest indeks menedżerów logistyki i zakupów na poziomie 50 punktów. Ogólnie indeks menedżerów logistyki i zakupów sięgający 50 p i wyżej oznacza rozwój działu wytwórczego i jak również rozwój całej gospodarki. Następnym ważnym poziomem dla wskaźnika aktywności finansowej jest 42 punktów. Wskaźnik PMI – Purchasing Managers Index – niżej tej wartości interpretuje się jako objaw recesji.

Podobnie jak na przykładzie wielu innych indeksów najważniejsza będzie dynamika indeksu menedżerów logistyki i zakupów w stosunku do dawniejszych emisji w kalendarium makro. PMI przyciąga uwagę inwestorów jako czuły indeks prognozujący okoliczności rynkowe, szczególnie trafny wraz z innymi informacjami np. takimi jak poziom PPI, CPI, wskaźników zatrudnienia i bezrobocia, sprzedaży detalicznej, bilansu płatniczego oraz PKB.

Rodzime rozwinięcia akronimu PMI pochodzącego od angielskiego Purchasing Managers Index to:
Wskaźnik aktywności finansowej, Indeks menedżerów logistyki i zakupów, Wskaźnik menedżerów nabywających różnego rodzaju dobra i usługi oraz Indeks menedżerów działów zakupów.