Producer Price Index

Grudzień 10, 2013 w Makroekonomia by editors

Indeks cen dóbr produkcyjnych (ang. Producer Price Index), w przeciwieństwie do CPI (ang. Consumer Price Index, CPI), jest wykładnikiem który służy do pomiaru cen na poziomie producenta. PPI świetnie przedstawia poziom cen na rynkach hurtowych i towarowych. W przypadku Producer Price Index przy kalkulacji zostały uwzględnione wszystkie dziedziny przemysłowe z wyłączeniem importu. Podobnie jak w przypadku CPI, rejestr cen produktów producenta może być kalkulowany w różny sposób. Producer Price Index zwykle jest obliczany jako stosunek cen hurtowych w danym roku do cen hurtowych w roku bazowym, stanowiącym punkt odniesienia. Wykładnik ten może być między innymi obliczany dla surowców, towarów przemysłowych, które będą wykorzystywane oraz dóbr na ostatnim etapie produkcji, jednak nie dla zamówień czy posiadanych zapasów. W przypadku producentów jest to jeden z ważniejszych wskaźników. Należy również pamiętać o szeregu innych indeksów pochodzących z analizy przedsiębiorstw i ich zasobów. Są to między innymi: wskaźnik kosztów zatrudnienia (ang. Employee Cost Index), raport o zatrudnieniu (ang. Employment Situation Report), produkcja przemysłowa (ang. Industrial Production) oraz szereg wskaźników dotyczących wynagrodzeń pracowniczych.

PPI - dobra produkcyjne

Dobra produkcyjne: magazynować czy zadbać o regularne dostawy?

Najważniejszą zaletą PPI w oczach przedsiębiorców jest ewentualność zastosowania tego wykładnika do przewidywania CPI. Zastosowanie Producer Price Index w ten sposób jest możliwe dzięki założeniu, że przyrost kosztów, który ukaże się na poziomie cen producentów zostanie przerzucony w pewnym momencie na nabywców. Toteż inwestorzy oraz banki centralne będą pod takim kątem badać dokumenty odnoszące się do Producer Price Index. Należałoby zauważyć, że w wyniku ogromnego udziału przy obliczaniu indeksu cen dóbr produkcyjnych tak niestałych czynników jak np. ceny energii, dane mogą ulegać dużym zniekształceniom. Oprócz tego powinno się pamiętać o nieuwzględnieniu wszystkich sektorów gospodarki; są uwzględniane tylko obszary przemysłowe gospodarki. Podsumowując z punktu widzenia uczestników rynku najważniejsza jest szansa spożytkowania tego wskaźnika do przewidywania CPI.