Pary walutowe

Luty 23, 2015 w Forex by editors

Instrumentami pieniężnymi, którymi obraca się na rynku Forex są waluty, których wartość można oszacować zestawiając jedną walutę do drugiej. Tak oto na rynku Forex pokazują się pary walutowe (ang. currency pairs), w których pierwsza waluta zwana jest walutą bazową (ang. base currency), a druga – walutą kwotowaną (ang. quote currency). Pary walutowe dzielą się na 3 typy:

Główne,
Krzyżowe,
Egzotyczne.

Główne currency pairs nazywane majorsami (od ang. major currency pair) są to takie pary, w których występuje dolar amerykański ($, US$, U.S. dollar, US dollar, American dollar) oraz druga z najważniejszych walut świata. Wymienia się te główne pary walutowe: EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/CHF, AUD/USD i USD/CAD. Każda z tychże par ma swoją nazwę pospolitą, której używają brokerzy i są to odpowiednio takie oto nazwy: Fiber (EUR/USD), Ninja (USD/JPY) zwana także Sushi, Gopher (GBP/JPY) zwany Geppy bądź Guppy, Cable (GBP/USD), Swissy (USD/CHF), Aussie (AUD/USD) epizodycznie określany jako Ozzie albo Matie a także Loonie (USD/CAD) znany także jako Funds czy Beaver. Inne nazwy tego typu to Chunnel (EUR/GBP), Yuppy albo Euppy (EUR/JPY) a także Kiwi (NZD/USD).
Najpowszechniejszą główną parą walutową jest EUR/USD. Majorsy odznaczają się niskimi kosztami transakcji oraz dużą płynnością, co wynika z faktu, iż stanowią niemal 80% kontraktów na platformach transakcyjnych rynku Forex.

pary walutowe

Nie od dziś wiadomo że pieniądz rządzi światem, jednak parami walutowymi rządzą Dolar wraz z Funtem i Frankiem, walutą strefy Euro oraz Jenem.
¥€$!

Krzyżowe pary walutowe zwane crossami (od ang. cross currency pair) to te pary, w których nie pojawia się dolar amerykański ale dwie różne kluczowe waluty świata. Najbardziej znanymi cross currency pair są pary obejmujące euro, jena lub funta. Krzyżowe pary walutowe nie posiadają nazw pospolitych. Pomimo tego, iż krzyżowe pary walutowe stanowią niewielki wkład w transakcjach na rynku Forex, odpowiednia strategia oparta na nich oraz aktualne informacje i notowania walut mogą dostarczać niemałe wpływy inwestującym na Forexie.

Egzotyczne pary walutowe (ang. exotic currency pairs) to te, w których jest najmniej jedna waluta nie zaliczająca się do tych najważniejszych, a przykładem takich par może być para EUR/PLN. Ponieważ egzotyczne pary walutowe nie cieszą się wielkim zainteresowaniem to charakteryzują się niewielką płynnością.

Przedstawiając temat currency pairs warto wyeksponować dwa pojęcia, które często się tu pojawiają, mianowicie, pozycję długą i pozycję krótką. Mianem zajęcia pozycji długiej (ang. long lub long position) wyraża się zakup pary walutowej, a mianem osiągnięcia pozycji krótkiej (ang. short lub short position) – sprzedaż pary. Prezentowane w kalendarium makro wskaźniki (CPI, PPI, PKB itp) informują którą z tych strategii powinien w obecnej sytuacji rynkowej obierać inwestor w zależności od planowanej perspektywy czasowej i zwrotu z inwestycji.