Non-Manufacturing Report

Wrzesień 8, 2014 w Makroekonomia by editors

Amerykański raport o sektorze usługowym (ang. Non-Manufacturing Report) zamieszczany przez Instytut Zarządzania Podażą (ang. Institute for Supply Management) protokół o usługach ma za zadanie wskazywać aktywność usługowego sektora rynku. Pośród publikacji informacji makroekonomicznych zupełnie nie brakowało informacji dotyczących działu przemysłowego, tymczasem dział usług był ciągle pomijany. Dlatego Institute for Supply Management zaczął udostępnianie sprawozdania aby dostarczyć przedsiębiorcom wzorzec do badania sektora usług, który tworzy ponad połowę PKB (ang. Gross Domestic Product, GDP) w Stanach Zjednoczonych i jest najszybciej rozrastającą się gałęzią amerykańskiej gospodarki.

Najbardziej eksponowaną częścią sprawozdania jest indeks aktywności gospodarczej (ang. Business Activity Index), który w znaczącym stopniu przedstawia generalny stopień działalności firm sektora usługowego. Business Activity Index prezentuje wyniki ankiety przedsiębiorców, którzy odpowiadają na pytanie czy perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze usług w najbliższym miesiącu polepszą się, pogorszą się czy pozostaną takie same.

Wciąż w większym stopniu niż raport o sektorze usługowym, zainteresowanie rynków przyciąga indeks aktywności finansowej opracowany przez Markit Group i Institute for Supply Management of Financial Activity (ang. Purchasing Managers’ Index, PMI) w ogromnym stopniu dlatego, że protokół o usługach został sformułowany stosunkowo niedawno. Ranga protokołu Non-Manufacturing Report dla inwestorów szybko rośnie i stał się niewątpliwie wartościowym źródłem informacji ze względu na decydujący wpływ działu usługowego na wysokość Produktu Krajowego Brutto oraz aktualność protokołu, który jest upowszechniany z kilkudniowym opóźnieniem w stosunku do miesiąca, którego dotyczy.

Punktem odniesienia do badania Business Activity Index, stanowiącego informację przykuwającą największą uwagę wśród danych przedstawionych w raporcie, jest wartość index`u na poziomie 50 punktów. Jeśli raport o sektorze usługowym przewyższa 50 punktów, zasadniczo można stwierdzić, że sektor usług rozwija się. Aktywność rozwoju branży usługowej powinno się przyrównać z fazą cyklu koniunkturalnego gospodarki.

Pracownicy sektora pozaprzemysłowego

W rozwiniętych gospodarkach, które przeszły już Toffler`owską trzecią falę, znacząco wzrasta rola sektora usług w porównaniu z sektorem produkcyjnym.

 

Podsumowując z pewnością raport o sektorze usług należy do opracowań relewantnych ze względu na dotknięcie obszaru nieporuszanego przez wiele pozostałych indexów dotyczących aktywności gospodarczej, takich jak: wskaźnik wiodący (ang. Leading Economic Index), PMI, zmiana zapasów (ang. Changes In Inventories), produkcja przemysłowa (ang. Industrial Production), indeks cen dóbr produkcyjnych (ang. Producer Price Index, PPI), nowe zamówienia (ang. New Orders) oraz wskaźniki dotyczące pojazdów (ang. Car Registrations, Total Vehicle Sales) oraz zaufania do biznesu (ang. Business Confidence) itp.