LIBOR – London Interbank Offered Rate

Styczeń 28, 2015 w Forex by editors

LIBOR

(ang. London Interbank Offered Rate) jest to referencyjny wskaźnik makroekonomiczny, według którego określa się oprocentowania kredytów i depozytów na rynku międzybankowym. Wartości London Interbank Offered Rate wyznaczane są przez ICE Benchmark Administration (IBA – https://www.theice.com/iba). ICE jest skrótem od IntercontinentalExchange Group (NYSE: ICE) która przejęła funkcję od NYSE Euronext Rate Administration.

London Interbank Offered Rate szacuje się dla pięciu głównych walut: dolara amerykańskiego (USD), euro (EUR), franka szwajcarskiego (CHF), funta brytyjskiego (GBP) i jena japońskiego (JPY).
Wartości LIBOR`u wyznaczane są dla kredytów i depozytów na
– 1 dzień,
– 1 tydzień,
– 1 miesiąc,
– 2 miesiące,
– 3 miesiące,
– 6 miesięcy,
– 12 miesięcy.

Najpopularniejszym indeksem jest LIBOR dolara amerykańskiego dla kredytów i depozytów na 3 miesiące.

LIBOR wyznaczany jest codziennie koło godziny 11.00 czasu uniwersalnego (ang. universal time, UT, Greenwich Mean Time, GMT, UTC+0). Dla konkretnej waluty i okresu pożyczki banki biorące udział w panelu London Interbank Offered Rate prezentują stopę oprocentowania, po jakiej byłyby skłonne pożyczyć daną kwotę innym bankom na londyńskim rynku międzybankowym. Następnie szacowana jest średnia arytmetyczna tych wielkości oprocentowania, przy liczeniu której eliminuje się 25% najwyższych i 25% najmniejszych z nich.

LIBOR

Londyński kurs pożyczki pomiędzy lokalnymi bankami wpływa na finanse większości globu.

 

W panelu LIBOR partycypuje kilkanaście banków. Mimo tego, iż wartości London Interbank Offered Rate wyznaczane są na rynku londyńskim, są to wskaźniki, które rzutują na transakcje finansowe na całym świecie. W wielu państwach banki oraz inne organizacje finansowe stosują i zaliczają wskaźniki London Interbank Offered Rate przy kredytach hipotecznych, obligacjach państwowych, kartach kredytowych czy pożyczkach konsumenckich jak i derywatach takich jak na przykład swap stóp procentowych.

LIBOR wykorzystywany jest nie jedynie jako stawka referencyjna w produktach finansowych oferowanych przez banki, lecz jest także miarą kondycji systemu bankowego oraz wskaźnikiem pokazującym przewidywania rynkowe co do późniejszych stóp procentowych banku centralnego.

Warto wspomnieć, że istnieje znacząca liczba innych indeksów  referencyjnej wysokości oprocentowania kredytów na rynkach międzybankowych, należą do nich m.in.: WIBOR, EURIBOR, REIBOR oraz EONIA.