Industrial Production

Listopad 13, 2014 w Makroekonomia by editors

Wskaźnik produkcja przemysłowa (ang. Industrial Production) obejmuje informacje na temat ilości dóbr przemysłowych wytworzonych przez kopalnie i fabryki. Do zestawienia zalicza się również branżę wydawniczą. Informacje o produkcji przemysłowej stosuje się wspólnie z orientacyjnymi danymi dotyczącymi indeksu produktywności do obliczenia najróżniejszych wskaźników ukazujących eksploatację sił produkcyjnych przemysłu.

produkcja przemysłowa

Indeks ten w dużym stopniu wpływa na rynek w zależności od jego kondycji.

Raport pokazuje procentowe zmiany indeksu Industrial Production rok do roku (r/r, y/y) i miesiąc do miesiąca (m/m, MoM). Dane dotyczące produkcji przemysłowej odzwierciedlają aktualny stan koniunktury w gospodarce. Dzieje się tak dlatego,gdyż przemiany poziomu produkcji są zsynchronizowane z przemianami Produktu Krajowego Brutto (ang. GDP).

Informacje na temat Industrial Production dostarczają istotnych informacji na temat przebiegu cyklu koniunkturalnego. Publikacje dotyczące wskaźnika produkcja przemysłowa pociągają za sobą często pierwsze symptomy wieszczące o zwyżce inflacji. Wzrost produkcji przemysłowej objawia się przez malejące rezerwy surowców, co prowadzi do podwyżek ich wartości, który owocuje podwyżką cen dla konsumentów.

Oprócz tego znacząca zmienność w stopniu produkcji przemysłowej ujawnia się w chwilach zarówno intensywnego rozwoju oraz obniżenia wartości aktywności gospodarczej. Indeks produkcja przemysłowa jest, analogicznie jak większa część danych istotnych dla rynków finansowych, badana odnośnie oczekiwań.

Na przykład znacznie powiększony poziom przewidywanej wartości, pojawiający się w kalendarium makroekonomicznym, może oznaczać zwiększenie tego wskaźnika w momentach bardzo korzystnej koniunktury w gospodarce, zwykle potęguje lęki odnoszące się do rosnącej inflacji. W okresach stagnacji z kolei lepsze niż spodziewano się wartości przysłużą się do poprawy morale na rynkach przez wzgląd na tłumaczenie formowania się takich danych jako objawy ożywienia na giełdzie.