Indeks sprzedaży hurtowej

Maj 15, 2015 w Makroekonomia by editors

Indeks sprzedaży hurtowej (ang. Wholesale Report) jest wydawany raz w miesiącu i przyjmuje formę kwestionariusza, w którym uczestniczy 4 500 hurtowników działających na terytorium Stanów Zjednoczonych. Większa część ankietowanych firm zobligowana jest większość sprzedaży kierować do pośredników, którzy są sprzedawcami detalicznymi.

W zestawieniu występują informacje o poziomie sprzedaży hurtowej jak też i zapasów. Co więcej, pojawia się również wskaźnik wspomnianych zapasów gotowych do sprzedaży (ang. Inventory Sales, IS). Indeks sprzedaży hurtowej jest prezentowany 6 tygodni od końca miesiąca, którego dotyczy i jednocześnie zawiera poprawki do poprzednich dwóch zestawień. Sprzedaż i zapasy są wyrażane wartościowo.

Wskaźnik zapasów do sprzedaży (ang. Inventory Sales, IS), pojawiający się w raporcie sprzedaży hurtowej, dobrze wskazuje na wszelkie braki równowagi między popytem oraz podażą w gospodarce. Malejąca wartość wskaźnika zapasów do sprzedaży może przykładowo pochodzić ze zbyt wysokiego poziomu popytu w stosunku do produkcji. Wskaźnik nie uzyska swojej najwyższej wartości w czasie kiedy poziom zapasów będzie najwyższy, co najczęściej następuje w samym środku recesji.

A elderly couple outside a closing down store...epa01616869 A elderly couple outside a closing down store in London, Britain, 28 January, 2009. World economic growth is set to fall to just 0.5 percent this year, its lowest rate since World War II, warned the International Monetary Fund (IMF), 28 January. In October, the IMF had predicted world output would increase by 2.2% in 2009. It now projects the UK, which recently entered recession, will see its economy shrink by 2.8 percent next year, the worst contraction among advanced nations.  EPA/ANDY RAIN

Pełne magazyny podczas recesji są zjawiskiem które wykazuje wskaźnik zapasów do sprzedaży. Wprawny inwestor zrobi z takiej złej wiadomości optymistyczna strategię do działań inwestycyjnych.

 

Wskaźnik zapasów do sprzedaży jak również cały raport na podstawie którego pojawia się w kalendarium Indeks sprzedaży hurtowej nie wywoła znaczących ruchów na rynkach, do czasu, gdy nie pojawią się alarmujące transformacje odnośnie prognoz z wcześniejszych miesięcy. Pomimo niewielkiego wpływu na rynek raport będzie użyteczny przy prognozowaniu PKB oraz w połączeniu z innymi informacjami podczas analizy konkretnych sektorów.