Home Loans

Lipiec 18, 2014 w Makroekonomia by editors

Jednym z istotnych z punktu widzenia gospodarki oraz inwestorów indeksów jest raport kredytów hipotecznych (ang. Home Loans). Informuje on o zmianie liczby zaakceptowanych przez banki, towarzystwa budowlane i innych pożyczkodawców wniosków kredytowych, których zabezpieczeniem maja być nieruchomości mieszkalne.

kredyty hipoteczne

Kredyty hipoteczny jest największą inwestycją na rynku pożyczek dla klientów indywidualnych

Na decyzję oraz możliwości pożyczkobiorców w znaczącym stopniu, poza wartością LIBOR oraz spread, wpływają dwa czynniki – poziom dochodu oraz sytuacja na rynku pracy. Zdolność kredytowa, regulowana  ustawowo zabezpiecza przed potencjalnie ryzykownymi działaniami ze strony nieświadomych konsumentów. Zastosowanie maja tu wskaźniki:  TDR  (ang. Total Debt Ratio) oraz DI czyli Wskaźnik Dochodu Dyspozycyjnego (ang. Disposable Income). Są to wskaźniki określające odpowiednio procentowe obciążenie dochodów zobowiązaniami finansowymi oraz wartość dochodu po odjęciu od niego wszystkich zobowiązań finansowych.

Raport kredytów hipotecznych obrazuje ponadto dynamikę popytu- wzrost aktywności na rynku mieszkaniowym oraz oddziałuje na zwiększenie zapotrzebowania na towary, usługi i pracowników. Konsekwencją wzrostu wskaźnika udzielonych kredytów może być zatem poprawienie kondycji gospodarki i wzrost wartości waluty oraz spadek wartości długu. W znaczącym stopniu odzwierciedla on popyt na rynku nieruchomości.

Dodatkowo raport kredytów hipotecznych pozwala wnioskować na temat poziomu zadowolenia konsumentów z sytuacji ekonomicznej. Wynik raportu publikowany jest przez urzędy statystyczne, raz na miesiąc, przeważnie w przeciągu 40 dni po zakończeniu analizowanego okresu.