Gross Domestic Product

Czerwiec 6, 2014 w Makroekonomia by editors

Produkt Krajowy Brutto (ang. Gross Domestic Product, GDP) należy do najistotniejszych wyznaczników przedstawiających aktywność rynkową. Produkt Krajowy Brutto stanowi sumę wszystkich dóbr i usług wytworzonych przez gospodarkę danego kraju, w tym wielkość zużycia, zamówień publicznych, inwestycji i bilansu handlu międzynarodowego.

Zmiana poziomu Produktu Krajowego Brutto w przedstawieniu procentowym jest podstawowym miernikiem rozrostu gospodarczego. PKB zwykle jest wyliczany w ujęciu trymestralnym albo jednorocznym. Raport dotyczące Produktu Krajowego Brutto jest niezwykle obszernym i wyczerpującym dokumentem, w którym użyte są informacje na temat wielu uprzednio zobrazowanych wskaźników takich jak na przykład handel detaliczny, eksport, import, stopa bezrobocia, sprzedana produkcja przemysłowa oraz usługi itp.

Produkt Krajowy Brutto należy do najważniejszych wyznaczników, które pozwalają na rozeznanie się w jakim stanie znajduje się gospodarka globalna oraz lokalna obecnie i jakie są jej perspektywy na przyszłość.

Publikacja tego wskaźnika przez agendy statystyczne za każdym razem wzbudza zainteresowanie wszystkich uczestników rynków pieniężnych. Wyniki w dużym stopniu przewyższające przypuszczenia mogą sygnalizować na przykład większą możliwość podniesienia stóp procentowych przez banki centralne, tymczasem gorsze od rokowań dane na temat wzrostu gospodarczego mogą powodować rozluźnienie polityki kapitałowej.

Trzeba jednak uwzględnić fakt, że sprawozdania na temat wzrostu gospodarczego dotyczą stosunkowo już dalekiej przeszłości w chwili publikacji. Sprawozdania dotyczące trymestralnego zmian Produktu Krajowego Brutto są publikowane najczęściej pod koniec kolejnego kwartału, co ogranicza wpływ publikacji tych danych na rynki.

Warto również zaznaczyć iż od dłuższego czasu czołówka państw posiadających największe PKB pozostaje niezmieniona, są to: Unia Europejska, Stany Zjednoczone, Chiny oraz Japonia. Więcej informacji na ten temat można odnaleźć tutaj.

PKB

PKB prezentuje zagregowaną wartość dóbr i usług wytworzonych na terenie danego kraju, co oznacza że nie ma znaczenia własność przedsiębiorstw, pochodzenie kapitału itp.