Current Account

Marzec 4, 2013 w Makroekonomia by editors

Rachunek obrotów bieżących (ang. Current Account), będący elementem bilansu płatniczego, opisuje kompleksowe przepływy finansowe z zagranicą. Znajdziemy tutaj bilans wymiany towarów i usług z zagranicą, czyli właśnie bilans handlowy oraz salda transferów finansowych, usług i dochodów.

Handel miedzynarodowy

Wielowymiarową i multilateralną wymianę handlową danego kraju przedstawia rachunek obrotów bieżących (ang. Current Account). to znacznie więcej niż równanie pomiędzy wartością eksportu i importu.

Regularnie pojawiające się negatywne saldo Current Account lub deficyt handlowy mogą prowadzić do osłabienia walut krajów, w których się ukazuje, natomiast wznawiająca się nadwyżka handlowa sprzyja umacnianiu się walut krajów w których pojawia się. Walutę państwa z deficytem handlowym sprzedaje się bowiem by kupić zagraniczne towary i usługi, podczas gdy walutę kraju z nadwyżką kupuje się aby zapłacić za towary i usługi wyprodukowane w tym kraju. Nawet w przypadku jednej z największych – gospodarki USA – brak równowagi w stosunkach pieniężnych z zagranicą, który objawia się niedoborem handlowym i niedoborem na rachunku obrotów bieżących, trwa od kilku lat i stanowi wyznacznik ujemnie wpływający na cenę dolara. Pojawienie się w kalendarium makroekonomicznym informacji o bilansie handlowym i sytuacji rachunku obrotów bieżących będzie posiadało spore znaczenie dla rynków.

Powinno się jednakże pamiętać, że nierzadko mogą pojawiać się obszerne różnice pomiędzy oczekiwaniami a faktycznymi wartościami wywołane działaniem przykładowo cen ropy, których wpływ na wspomniane wartości niełatwo przewidzieć. Dane ze sprawozdania można wykorzystać do prognozowania przemian w Produkcie Krajowym Brutto (ang. Gross Domestic Product, GDP), które nie dają się wyjaśnić wewnętrzną konsumpcją czy produkcją.

Bilans handlowy (ang. Trade Balance) przedstawia bilans wszystkich transakcji w handlu zagranicznym i stanowi właściwie globalną różnicę pomiędzy importem a eksportem analizowanego kraju. Sytuację w której pojawia się pozytywny bilans handlowy, a więc kiedy państwo eksportuje więcej niż sprowadza definiuje się określeniem nadwyżki handlowej, tymczasem ujemny bilans handlowy, czyli sytuację kiedy państwo więcej sprowadza niźli wywozi nazywa się deficytem handlowym. Zatem rachunek obrotów bieżących w o wiele szerszym stopniu opisuje relacje pieniężne z zagranicą w porównaniu z bilansem handlowym.