Consumer Credit Report

Maj 3, 2014 w Makroekonomia by editors

Raport o kredytach konsumenckich (ang. Consumer Credit Report) jest pismem rozpowszechnianym przez kierownictwo Rezerwy Federalnej, w którym prezentowane są przewidywania odnoszące się do w głównej mierze wielkości niespłaconych kredytów i pożyczek konsumenckich. W relacji nie bierze się pod uwagę informacji dotyczących kredytów zabezpieczonych hipotekami.

W dokumencie występują dwie naczelne grupy kredytów: kredyty odnawialne i nieodnawialne. Informacje odnoszące się do kredytów są kompletowane poprzez ankietę zwykle między banków komercyjnych, firm finansowych i sieci detalicznych. Dodatkowo odnajdziemy również informacje dotyczące oprocentowania najrozmaitszych grup kredytów (np. kredyty na dobra trwałe takie jak samochody, karty kredytowe itd.).

Fakty na temat kredytów konsumenckich stają się bardzo pomocne przy przewidywaniu późniejszych faz konsumpcji oraz sprzedaży detalicznej. Podsumowanie o kredytach konsumenckich może także stać się pożyteczny przy przewidywaniu cyklu koniunkturalnego, albowiem typowo nabywcy podwyższają stopień zobowiązań w czasie kiedy pozwolą im na to większe wpływy. Dlatego informacje o kredytach konsumenckich da się użyć przy określaniu momentów aktywizacji w gospodarce. Oprócz tego poziomy oprocentowania kredytów idealnie odkrywają jakim sposobem przekształcenia rynkowych stóp procentowych przekładają się na oprocentowanie kredytów konsumenckich.

Raport dotyczący kredytów konsumenckich będzie generował niewielki wpływ na rynki, lecz w połączeniu z danymi dotyczącymi dochodów konsumentów i stóp procentowych dokument ten może okazać się użyteczny dla wszelkiego rodzaju inwestorów.

Kredyt konsumencki

Większość konsumentów podejmuje decyzję o kredycie dokonując kalkulacji swoich przychodów