EURIBOR

Lipiec 16, 2015 w Bez kategorii by editors

EURIBOR (ang. Euro Interbank Offer Rate) – to jeden z najczęściej obserowanych przez inwestorów, europejskich wskaźników makroekonomicznych. Oddziałuje on bezpośrednio na koniunkturę rynkową w strefie euro oraz w pozostałych państwach członkowskich Unii Europejskiej i niebagatelnie przyczynia się do konkretnej oceny analizy ryzyka inwestycyjnego dla wielu podmiotów gospodarczych. EURIBOR nie jest stawką transakcyjną, EURIBOR jest po prostu stopą procentową kredytów na rynku europejskim (średnią z ofert prawie sześćdziesięciu banków tzw. Panel Banks), która jest ustalana o godzinie 11:00 we wszystkie dni robocze przez Europejską Federację Bankową z siedzibą w Brukseli. Od 2014 roku wartość wskaźnika EURIBOR jest podawana do publicznej wiadomości po upływie 24 godzin od wyliczenia. Analogiczne funkcje spełniają LIBOR oraz WIBOR, jednak ich wpływ na rynek jest znacząco inny.
Ciekawym jest fakt, iż od 2013 roku liczba stawek została zmniejszona z piętnastu do ośmiu. Obecnie stawki EURIBOR są wyznaczane dla pożyczek w formie: krótkoterminowej na okres jednego lub dwóch tygodni, optymalnej – od 1 do 9 miesięcy, jak również długoterminowej – na dokładnie jeden rok. Trzeba również wspomnieć o istnieniu referencyjnej stopy jednodniowej dla transakcji typu O/N, po której banki dokonują wzajemnych operacji depozytowych. Jest to tzw. EONIA (ang. Euro OverNight Index Average).
Osobami ponoszacymi odpowiedzialność za wartość kalkulacji stawki oprocentowania są członkowie różnych stowarzyszeń bankowych z krajów członkowskich strefy euro co wskazuje na to, iż to właśnie państwa należące do tego ugrupowania, przewodzą w tym aspekcie polityki monetarnej i mają na nią wpływ przez swoje skoordynowane poczynania bezpośrednio.
Powinno się pamiętać, iż członkowie wymienionych stowarzyszeń są w swej działalności ograniczeni przez tak zwany: Komitet Sterujący, sprawdzający prawdziwość i prawidłowość dokonanych działań. Komitet składa się z doświadczonych ekspertów z zakresu operacji na rynkach finansowych, którzy pełnią funkcję kontrolną.

Europejski Bank Centralny

EURIBOR – jeden z ważniejszych wskaźników dla gospodarki UE wpływa na Europejski Bank Centralny z siedzibą we Frankfurcie nad Menem.

EURIBOR jest kluczowym parametrem rynkowym. Jego rola jest tak ważna nie tylko dlatego, że opiera się na wartości ogromnej liczby transakcji depozytowych. Jego ważność zwiększa także fakt iż na wartości tego wskaźnika i amplitudzie jego wahań jest oparte oprocentowanie wielu kredytów i depozytów w walucie euro – kontrolowanej przez Europejski Bank Centralny z siedzibą we Franfurcie nad Menem. Stanowi więc to swego rodzaju korelację z ogólnoeuropejskim systemem banków komercyjnych, których działalność i procesy zarządzania swoim kapitałem mają bezpośredni wpływ na kondycję finansową Europejczyków – m.in. Polaków. Uzasadniony jest więc fakt, iż, Polacy ale także i inne nacje spłacające kredyt lub zainteresowane jego wzięciem, śledzą kondycję i politykę gospodarczą Unii Europejskiej, jak również i wskaźniki pokroju EURIBOR, którego wahania mogą wywołać skuteczny wpływ na ich decyzję kredytową, mającą często swoje konsekwencje w odległej przyszłości w przypadku pożyczek hipotecznych. Ważnym elementem, a właściwie czynnikiem, który ukazuje rangę EURIBORU jest także fakt, że stanowi on w szczególności wartość referencyjną dla wielu transakcji pochodnych.