by editors

LIBOR – London Interbank Offered Rate

Styczeń 28, 2015 w Forex by editors

LIBOR

(ang. London Interbank Offered Rate) jest to referencyjny wskaźnik makroekonomiczny, według którego określa się oprocentowania kredytów i depozytów na rynku międzybankowym. Wartości London Interbank Offered Rate wyznaczane są przez ICE Benchmark Administration (IBA – https://www.theice.com/iba). ICE jest skrótem od IntercontinentalExchange Group (NYSE: ICE) która przejęła funkcję od NYSE Euronext Rate Administration.

London Interbank Offered Rate szacuje się dla pięciu głównych walut: dolara amerykańskiego (USD), euro (EUR), franka szwajcarskiego (CHF), funta brytyjskiego (GBP) i jena japońskiego (JPY).
Wartości LIBOR`u wyznaczane są dla kredytów i depozytów na
– 1 dzień,
– 1 tydzień,
– 1 miesiąc,
– 2 miesiące,
– 3 miesiące,
– 6 miesięcy,
– 12 miesięcy.

Najpopularniejszym indeksem jest LIBOR dolara amerykańskiego dla kredytów i depozytów na 3 miesiące.

LIBOR wyznaczany jest codziennie koło godziny 11.00 czasu uniwersalnego (ang. universal time, UT, Greenwich Mean Time, GMT, UTC+0). Dla konkretnej waluty i okresu pożyczki banki biorące udział w panelu London Interbank Offered Rate prezentują stopę oprocentowania, po jakiej byłyby skłonne pożyczyć daną kwotę innym bankom na londyńskim rynku międzybankowym. Następnie szacowana jest średnia arytmetyczna tych wielkości oprocentowania, przy liczeniu której eliminuje się 25% najwyższych i 25% najmniejszych z nich.

LIBOR

Londyński kurs pożyczki pomiędzy lokalnymi bankami wpływa na finanse większości globu.

 

W panelu LIBOR partycypuje kilkanaście banków. Mimo tego, iż wartości London Interbank Offered Rate wyznaczane są na rynku londyńskim, są to wskaźniki, które rzutują na transakcje finansowe na całym świecie. W wielu państwach banki oraz inne organizacje finansowe stosują i zaliczają wskaźniki London Interbank Offered Rate przy kredytach hipotecznych, obligacjach państwowych, kartach kredytowych czy pożyczkach konsumenckich jak i derywatach takich jak na przykład swap stóp procentowych.

LIBOR wykorzystywany jest nie jedynie jako stawka referencyjna w produktach finansowych oferowanych przez banki, lecz jest także miarą kondycji systemu bankowego oraz wskaźnikiem pokazującym przewidywania rynkowe co do późniejszych stóp procentowych banku centralnego.

Warto wspomnieć, że istnieje znacząca liczba innych indeksów  referencyjnej wysokości oprocentowania kredytów na rynkach międzybankowych, należą do nich m.in.: WIBOR, EURIBOR, REIBOR oraz EONIA.

by editors

Wskaźniki makro – okresy

Styczeń 9, 2015 w Makroekonomia by editors

Indeksy emitowane przez organy i ich oddziały statystyczne opatrzone są notatkami MoM, QoQ i YoY lub również w spolszczeniu m/m, k/k a także r/r. Czym są te sygnatury? Jak powinno się odczytywać omawiany indeks opublikowany w kalendarium makroekonomicznym? Rozwiązania na niniejsze zagadnienie zapewni poniższy tekst. Dzięki tej wiedzy, przedsiębiorcy szacują jak znaczący jest wpływ (ang. Impact) konkretnego wskaźnika na rynek kraju w pewnej perspektywie czasowej. To znaczy z jaką wymową dane opracowanie zaważy na wartość waluty oraz długu.
Miesiąc do Miesiąca, m/m (ang. Month-over-Month, MoM) czyli zmiany wielkości poziomu omawianego indeksu są przedstawione w korelacji do wcześniejszego miesiąca. Dane analizowane w stosunku Month-over-Month wydają się być bardziej zmienne i reaktywne, gdyż są one bardziej podatne na zajścia. Takimi jednorazowymi sygnałami przekształcającymi wizerunek rynku mogą być przykładowo: załamanie na giełdzie lub wypadki i klęski żywiołowe. Pomimo iż przytoczone zdarzenia należą do dość spektakularnych do niniejszej grupy powinno się uwzględnić wydarzenia powodujące mniejsze zawirowania, takie jak: sezonowe zmiany, miesiące z mniejszą lub wyższą liczbą dni roboczych, sezon wakacyjny, świąteczny, itp.
Przykładowo: w marcu w kalendarium odnajdziemy przemianę wynikającą z konfrontacji przeciętnej wartości z miesiąca stycznia do przeciętnej stawki z miesiąca lutego danego indeksu (np. PMI, CPI itd.).
Wskaźniki publikowane z adnotacją Kwartał do Kwartału, k/k (ang. Quarter-over-Quarter, QoQ) przedstawiają dane przeliczane na bazie zmiany odnośnie do poprzedzającego kwartału rozrachunkowego. Skutkiem tego tworzą się zestawienia dalszych kwartałów, jak też np. pierwszy do drugiego (Q1/Q2). Ogromna ilość wskaźników ukazuje się w tym systemie i są poczytywane za jedne z ważniejszych. Przykładem może tu być PKB. Indeksy te są uznawane za mniej czułe na krótkotrwałe wahania w porównaniu ze wskaźnikami zestawiającymi kolejne miesiące, mimo tego trwają jednak bardziej dynamiczne niż wskaźniki zestawiające następujące po sobie lata. System trymestralny jest wrażliwy na przemiany połączone z zakończeniem i rozpoczęciem roku. Wartość ma tutaj i rok kalendarzowy oraz finansowy: martwy czas na starcie wynikający z poziomu planowania oraz relaksu kontra dynamiczne ożywienie na zakończenie następujące z powiększonych przychodów na święta oraz zamykania budżetów.
W praktyce wygląda to następująco: w kwietniu lub maju w kalendarium znajdzie się informacja na temat doniosłości zmiany doniosłości średniej między ostatnim kwartałem zeszłego roku (Q4) i pierwszym kwartałem bieżącego okresu rozliczeniowego (Q1)
Indeksy Rok do Roku, r/r (ang. Year-over-Year, YoY) prezentują przemiany w stawkach danych rocznych. Zatem wskazywana jest różnica pomiędzy średnią z roku wcześniejszego w zestawieniu do średniej z roku obecnego. Dlatego że zebrane do badania dane są obszerniejsze w porównaniu do wcześniej wspomnianych odmian, pozwalają na lepsze analizy nurtów długoterminowych konkretnego indeksu. Taka kategoria dotyczy zwykle najistotniejszych wskaźników, takich jak przykładowo: CPI, HPI, RPI oraz handel detaliczny.

kalendarium

W kalendarzu makroekonomicznym – kalendarium makro – inwestorzy odnajdują wszystkie istotne dla światowej makroekonomii wskaźniki.

Podsumowując powinno się w takim razie zwrócić baczna uwagę z którą z wersji indeksu mamy do czynienia. Zależnie od tego który period zostaje zestawiony tendencje mogą się od siebie dość różnić. Przykładowy spadek w styczniu o 0.1 p. wskaźnika miesięcznego może nie mieć znaczenia w porównaniu z zauważonym wzrostem o 2 p. indeksu badanym z dwunastomiesięczną częstotliwością, którego okres kończy się w tym samym czasie – czyli styczniu pewnego roku.
Powinno się podkreślić uprzednio wspomniane opóźnienie w publikacji wskaźników. W kalendarium emisja danego wskaźnika dokona się w chwili opublikowania rezultatów raportu do oficjalnej wiadomości. Analiza kwestionariuszy a także rżnych indeksów potrzebnych do podania rzetelnego rezultatu zajmuje kilkanaście dni a niekiedy parę tygodni. Mimo że będzie on odnosił się do minionego okresu to sama jego publikacja wpłynie na obecnych notowaniach i jest sugestią powiadamiającą przedsiębiorców o chwilowych wahaniach. Są to impulsy które należy uważnie śledzić i natychmiastowo wykorzystywać podczas tworzenia koncepcji inwestycyjnej.