by editors

Industrial Production

Listopad 13, 2014 w Makroekonomia by editors

Wskaźnik produkcja przemysłowa (ang. Industrial Production) obejmuje informacje na temat ilości dóbr przemysłowych wytworzonych przez kopalnie i fabryki. Do zestawienia zalicza się również branżę wydawniczą. Informacje o produkcji przemysłowej stosuje się wspólnie z orientacyjnymi danymi dotyczącymi indeksu produktywności do obliczenia najróżniejszych wskaźników ukazujących eksploatację sił produkcyjnych przemysłu.

produkcja przemysłowa

Indeks ten w dużym stopniu wpływa na rynek w zależności od jego kondycji.

Raport pokazuje procentowe zmiany indeksu Industrial Production rok do roku (r/r, y/y) i miesiąc do miesiąca (m/m, MoM). Dane dotyczące produkcji przemysłowej odzwierciedlają aktualny stan koniunktury w gospodarce. Dzieje się tak dlatego,gdyż przemiany poziomu produkcji są zsynchronizowane z przemianami Produktu Krajowego Brutto (ang. GDP).

Informacje na temat Industrial Production dostarczają istotnych informacji na temat przebiegu cyklu koniunkturalnego. Publikacje dotyczące wskaźnika produkcja przemysłowa pociągają za sobą często pierwsze symptomy wieszczące o zwyżce inflacji. Wzrost produkcji przemysłowej objawia się przez malejące rezerwy surowców, co prowadzi do podwyżek ich wartości, który owocuje podwyżką cen dla konsumentów.

Oprócz tego znacząca zmienność w stopniu produkcji przemysłowej ujawnia się w chwilach zarówno intensywnego rozwoju oraz obniżenia wartości aktywności gospodarczej. Indeks produkcja przemysłowa jest, analogicznie jak większa część danych istotnych dla rynków finansowych, badana odnośnie oczekiwań.

Na przykład znacznie powiększony poziom przewidywanej wartości, pojawiający się w kalendarium makroekonomicznym, może oznaczać zwiększenie tego wskaźnika w momentach bardzo korzystnej koniunktury w gospodarce, zwykle potęguje lęki odnoszące się do rosnącej inflacji. W okresach stagnacji z kolei lepsze niż spodziewano się wartości przysłużą się do poprawy morale na rynkach przez wzgląd na tłumaczenie formowania się takich danych jako objawy ożywienia na giełdzie.

by editors

Retail Sales Report

Listopad 3, 2014 w Makroekonomia by editors

Indeks sprzedaż detaliczna (ang. Retail Sales Report) demonstruje wartość dóbr i usług finalnych kupionych przez konsumentów u różnych dystrybutorów; od międzynarodowych sieci detalicznych typu WalMart, Metro AG, Carrefour, Costco, Tesco po prywatne, lokalne sklepiki.

Ukazujące się każdego miesiąca informacje o sprzedaży detalicznej najprecyzyjniej w przypadku gospodarki amerykańskiej eksponują ilość wydatków prywatnych amerykanów, biorąc pod uwagę praktycznie wszelkie ponoszone przez nich wydatki: od bieżącej konsumpcji FMCG do dóbr trwałych. Indeks jest publikowany zarówno w formie wskaźnika kompletnego jak i bazowego, który nie dotyczy sprzedaży pojazdów czterokołowych. Poziom sprzedaży detalicznej należy do wskaźników ukazujących aktualną sytuacje rynkową.

sprzedaż detaliczna

Wartość wskaźnika sprzedaży detalicznej zapowiada zmiany zachodzące w wyniku sytuacji rynkowej.

Pojawienie się w kalendarium makroekonomicznym wartości wskaźnika sprzedaż detaliczna mogą przyczyniać się do ponad przeciętnej nierówności głównie na rynkach akcyjnych.

Jako, że informacje na temat sprzedaży detalicznej są pomocne przy przewidywaniu podwyższonej presji inflacyjnej, raport można wykorzystać wraz z innymi informacjami do zdeterminowania prawdopodobieństwa zwiększenia bądź zmniejszenia stóp procentowych. Przykładowo niespodziewany znaczący wzrost sprzedaży detalicznej w fazie rozszerzania się gospodarki może skłonić Fed (ang. Federal Reserve, FED) do podniesienia stóp procentowych w celu ograniczenia w ten sposób inflacji.

Wysokość sprzedaży detalicznej jest uzależniona w dużym stopniu od zmiennych bodźców tymczasowych takich jak np. warunki pogodowe, nastroje i zaufanie konsumentów. Sprzedaż detaliczna podobnie jak niemal wszystkie dane makroekonomiczne opiniuje się w nawiązaniu do oczekiwań. Niższa sprzedaż detaliczna wskazuje na prawdopodobieństwo nastania recesji. Jednak zwiększony poziom wskaźnika Retail Sales, przekraczający w dużym stopniu przypuszczenia interpretowany jest zazwyczaj jako oznaka podnoszącej się presji inflacyjnej.