Personal Income and Outlays

Październik 19, 2014 w Makroekonomia by editors

Dynamika dochodów i wydatków ludności (ang. Personal Income and Outlays) ten raport na temat stanu zysków pojawia się w kalendariach makroekonomicznych co miesiąc i odnosi się do okresu sprzed dwóch miesięcy. Pierwszy fragment raportu obejmuje informacje o dochodach uzyskanych z wynagrodzeń, dywidend, odsetek i innych źródeł z czego zdecydowaną większość stanowią wynogrodzenia. Z kolei druga część obejmuje głównie dane o nakładach ludności na wyroby i usługi, a także dane o wpłatach na rzecz kraju (podatki, składki na ubezpieczenie społeczne itp.) i wartościach odsetkowych wynikających z kredytów hipotecznych.

Na podstawie tych informacjach obliczane są realne wpływy na obywatela po włączeniu inflacji, dochody po uwzględnieniu podatków oraz stopa oszczędności ludności. Przychody ludności będą także uwzględniały podział na odrębne sektory gospodarki, kiedy dane o konsumpcji ludności będą obejmowały klasyfikację na usługi, dobra trwałe jak również nietrwałe dobra konsumpcyjne (konsumowane jednorazowo lub kilkakrotnie).

portfel inwestycyjny

Zawartość portfela znacząco wpływa na sposób wykorzystania jej wartości.

Poziom wpływów ludności w największym stopniu wskazuje wysokość konsumpcji; wyższe wpływy pozwalają na zwiększenie kosztów. Jeśli wzrost konsumpcji nie nadchodzi, podwyższenie przychodów musi prowadzić do zwiększenia oszczędności, co jednakże w przypadku gospodarki następuje niezwykle sporadycznie.

Dodatkowo bazowy indeks wydatków konsumpcyjnych (ang. Core Personal Consumption Expenditures, PCE) osób prywatnych jest wykorzystywany przez System Rezerwy Federalnej (ang. Federal Reserve, FED) jako jeden z głównych, obok wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (ang. Consumer Price Index, CPI) determinantów inflacji.

Wagę raportu zmniejsza nie uwzględnienie wszystkich źródeł wpływów analizowanej grupy – pominięte są wpływy kapitałowe. Dodatkowo czynnikiem zmniejszającym znaczenie jest emisja, która następuje po pozostałych informacjach makroekonomicznych. Wysoka przydatność indeksu dynamika dochodów i wydatków ludności w przewidywaniu konsumpcji prowadzi do tego, że raport może być ważny dla przedsiębiorców, jednak zwykle jego znaczenie przez wzgląd na wymienione niedostatki jest niewielkie.