Durable Goods Report

Sierpień 25, 2014 w Makroekonomia by editors

Raport dobra trwałego użytku (ang. Durable Goods Report) obejmuje dane o zleceniach uzyskanych od przeszło 4000 wytwórców dóbr trwałych (np. samochody, AGD itp.). W samym raporcie znajdziemy dane na temat fazy nowych zamówień, rezerw, całkowitych dostaw oraz niewykonanych zamówień. Informacje przedstawiane są i w ujęciu wartościowym jak i procentowym w postaci stosunku miesiąc do miesiąca lub rok do roku. Przykładowo w przypadku gospodarki USA relacja odnosi się do przeszło 85 różnych branż z całego państwa.

dobra trwale

AGD, RTV, samochody i meble – podstawowe dobra trwałe – byle do końca gwarancji ;)

Raport o dobrach trwałego użytku stanowi dla inwestorów przede wszystkim wartościowe źródło informacji dotyczących poziomu popytu w gospodarce. Zwiększone wydatki na dobra trwałego użytku w dziale przedsiębiorstw pojawiają się w momentach lepszych nastrojów odnoszących się do perspektyw gospodarki.

W konsekwencji dobre informacje odnoszące się do dóbr trwałego użytku mogą być objawami dalszego spadku bezrobocia, wzrostu zatrudnienia, sprzedaży i płac. Przy rozpatrywaniu relacji powinno się zachować ostrożność ze względu na niestałość prezentowanych informacji. Z tego względu miesięczne zmiany procentowe winny być porównywane ze zmianami rocznymi oraz przewidywaniami.

Przedsiębiorcy powinni koncentrować się na ogólnych tendencjach widocznych w prognozie, nie wiążąc zbyt dużej wagi do jednorazowych zwrotów w poszczególnych punktach raportu. Sprawozdanie odnoszących się do dóbr trwałego użytku będzie też cennym źródłem informacji dotyczącym potencjału wzrostu wpływów w poszczególnych dziedzinach.