Consumer Price Index

Luty 26, 2014 w Makroekonomia by editors

Indeks cen dóbr konsumpcyjnych (ang. Consumer Price Index, CPI) przedstawia się jako niewątpliwie najbardziej znaną na świecie miarę poziomu inflacji. Indeks cen dóbr konsumpcyjnych jest wskaźnikiem pokazującym podniesienie lub obniżkę kosztów towarów i usług.

Indeks CPI formułuje się jako średnią ważoną cen typowych usług i towarów nabywanych przez przeciętną rodzinę. Do obliczania CPI – Consumer Price Index używa się statystycznego koszyka zakupów, który tworzony jest opierając się na analizie struktury wydatków przeciętnej rodziny. Kluczowe znaczenie ma tu zatem sprzedaż detaliczna. Do obliczania wskaźnika CPI zastosowane są liczne metodologie.

Statystyczny koszyk zakupow

Poziom zaawansowania technologi pozwala skutecznie śledzić zawartość koszyka. Technologie takie jak RFID wspierają firmy badawcze w analizie rynku.

Do często używanych rodzajów indeksu cen dóbr konsumpcyjnych należy tak zwana inflacja bazowa – bazowe CPI (ang. Core Consumer Price Index, CCPI), czyli indeksy szacowane bez cen zużytej energii oraz żywności, które są kształtowane w znaczącym stopniu przez elementy nie będące pod wpływem polityki pieniężnej. Wskaźnik cen dóbr konsumpcyjnych CPI zaliczany jest do najistotniejszych indeksów z dziedziny ekonomii, w znacznym stopniu dlatego iż wiele innego rodzaju wskaźników ekonomicznych jest tworzonych w znacznym stopniu opierając się na indeksie cen dóbr konsumpcyjnych.

Emisja w kalendarium makro wskaźnika CPI daje odpowiedzi na znaczną część zasadniczych kwestii dotyczących poziomów wielu różnych indeksów i danych o tematyce makroekonomicznej. Patrząc na to publikacja wskaźnika CPI będzie miała niezwykle istotny, często fundamentalny impakt na rozwój wypadków na większości rodzajach rynków finansowych, przede wszystkim na rynki akcji oraz długu.

Na podstawie publikacji w kalendarium wskaźników CPI inwestorzy często opierają swoje przewidywania co do dalszych działań banków centralnych w obszarze polityki pieniężnej. Kończąc, dochodzimy do wniosku, że Consumer Price Index czyli indeks cen dóbr konsumpcyjnych należy do indeksów, których zdecydowanie nie należy bagatelizować.