Employee Cost Index

Listopad 12, 2013 w Makroekonomia by editors

Wskaźnik kosztów zatrudnienia (ang. Employee Cost Index) jest raportem informującym o kosztach zatrudnieniach, publikowanym w końcowym miesiącu każdego okresu 3. miesięcznego i obejmującym okres ostatnich 12 miesięcy. Indeks ukazuje zmiany w pensjach, premiach i innych składnikach wynagrodzeń w przeliczeniu na godzinę.

Do kalkulacji indeksu służą dane o wynagrodzeniach ze wszystkich sektorów rynku poza rolnictwem i pracownikami sfery budżetowej, stanowiących niewielką ilość wśród całej siły roboczej. W raporcie przygotowanym przez amerykańskie Bureau of Labor Statistics (BLS) możemy znaleźć informacje o wynagrodzeniach z podziałem na wszystkie grupy zawodowe, sektory rynku, a nawet podział ze względu na członkostwo lub jego brak w rozwiniętych w USA związkach zawodowych. Bazą wyliczenia dla indeksu w tej chwili jest rok 2005.

koszty pracownicze

Koszty utrzymania pracownika stanowią w wielu krajach główny element kształtujący poziom wynagrodzenia

Employee Cost Index znajduje zastosowanie przede wszystkim przy przewidywaniu możliwości inflacyjnych ze względu na to, iż nakłady zatrudnienia stanowią dla firm główny składnik kosztów wytwarzania towarów oraz usług, a jednocześnie rozrastające się koszty wynagrodzeń są w końcu przenoszone na odbiorców. Analitycy i inwestorzy śledzą wskaźnik kosztów zatrudnienia licząc na wyłapanie wszelkich transformacji oczekiwań inflacyjnych. FED zwraca uwagę na Employee Cost Index przy formułowaniu celów polityki pieniężnej, w zdecydowanie większym szczeblu niż na inne publikacje dotyczące poziomu wynagrodzeń w gospodarce np. na raport o zatrudnieniu (ang. Employment Situation Report), który przedstawia tylko bezwzględne informacje które dotyczą wysokości pensji. Nie bez znaczenia pozostaje również korelacja tego wskaźnika z drugim, bardzo istotnym dla pracodawców, którym jest indeks cen dóbr produkcyjnych (eng. Producer Price Index)

Oprócz wielkiej użyteczności wskaźnika przy przewidywaniu zmian w stopniu inflacji, wskaźnik kosztów zatrudnienia będzie również wartościowym źródłem danych dla wszystkich zainteresowanych prognozowaniem decydujących momentów cyklu koniunkturalnego.